II. Medzinárodné školenie lídrov Dr. Nona v Zakopanom

Slávnostná večera Počas uplynulého týždňa (24.-27. marec 2011) sa naši lídri zúčastnili v poradí už druhého celoeurópskeho školenia lídrov spoločnosti Dr. Nona v Zakopanom. Seminár organizovali poľskí lídri Gold Directori Natalia a Pawel Samarec. Na jeho lesku mu ešte viac pridala osobná prítomnosť Dr. Nony a Michaela Shneersona, prezidenta spoločnosti Dr. Nona. Seminára sa aktívne zúčastnila aj Galina Trojanovska, diamantová riaditeľka spoločnosti Dr. Nona.

Slovensko tam malo tiež svojich zástupcov – Directora Ašku Kravčákovú, Master Directorov Danku a Mira Balážovcov (Floky s.r.o.), Master Directora Slavomíra Sekelského, Master Directora Jozefa Zeytáka a Gold Directora Jozefa Filu. Školenie tlmočila Ľuba Blaškovičová, za fotoaparátom a kamerou stála Katharina K..

Počas štyroch dní sa vystriedalo viacero prednášajúcich. Natalia a Pawel Samarec v pútavých prednáškach plných teambuildingových hier predstavili osobnosť a vlastnosti lídra vo vzťahu voči jeho skupine.

Slovenskí lídri Slovenskí lídri Slavomír Sekelský, Jozef Zetyák a Jozef Fila v spoločnom bloku prednášok poukázali na možnosti uplatnenia sa v referenčnom marketingu a príležitosti tejto formy podnikania ako perspektívy do budúcnosti.

Sobota patrila výsostne prominentným hosťom. V úvode dňa prezident spoločnosti Dr. Nona Michael Shneerson ocenil statusových riaditeľov špeciálnymi odznakmi, aby potom pokračoval v závažnej téme – marketingových a províznych možností zárobku v spoločnosti Dr. Nona. Po krátkej prestávke predstavila Dr. Nona novú kampaň prebiehajúcu na oficiálnych stránkach Dr. Nona a vzápätí sa venovala problematike postavenia žien v spoločnosti Dr. Nona a vzťahu medzi sponzorom a konzultantom, ktoré prirovnala k manželstvu.

Pred konaním slávnostnej večere sa ešte uskutočnila rýchla súťaž „divadelných hier“, ktoré boli účastníkom udelené hneď prvý deň. Každá skupina sa tak mala zhostiť originálneho prepracovania známej rozprávky s implementáciou produkcie Dr. Nona. Zvíťazilo originálne a vtipné prepracovanie príbehu o Popoluške. Slovenský tím si vyslúžil špeciálne ocenenie za svoje stvárnenie hry o Troch malých prasiatkach, keďže si kvôli jazykovej nezrozumiteľnosti zvolili spôsob za zobrazenia pantomímu. Tvorba hier bola ďalšou z teambuildingových aktivít zadaných manželmi Samarcovcami.

Tri malé prasiatka

Počas samotnej slávnostnej večere za účasti Dr. Nony a Michaela Shneersona bol Jozef Fila prizvaný za Okrúhly stôl prezidenta spoločnosti Dr. Nona.

Posledný deň patril diamantovej riaditeľke Galine Trojanovskej a jej prednáškam o vzťahu k sponzorovi, práci v kancelárii a jej praktických skúseností za 15 rokov práce v spoločnosti Dr. Nona.

Video: Zostrih zo 4-dňového školenia

Pozrite si spolu s nami video z II. Medzinárodného školenia lídrov Dr. Nona v Zakopanom:

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *