Vylepšenie marketingového plánu od 01/2016

Od 01. januára 2016 priniesla spoločnosť Dr. Nona vo svojom marketingovom pláne viacero zmien a vylepšení! Týkajú sa vyplácania odmien a bonusov, spôsobu registrácie, zavedenia nových akcií a motivačných programov. Základné zmeny sú:

 • zrušenie predlžovacieho ročného poplatku registrácie v počítačovej databáze
 • zrušenie Konzultantského bonusu
 • zrušenie Riaditeľského sponzorského bonusu
 • zmena podmienok dlhodobých motivačných programov AUTO a BÝVANIE
 • do platnosti prichádza Sponzorský bonus
 • do platnosti prichádza Registračný bonus pre Rýchly štart nových distribútorov
 • do platnosti prichádza Registračný bonus pre Zvýhodnený vstup nových
 • cena registrácie Zvýhodneného zákazníka 5 EUR (v platnosti od 01. marca 2016)
 • cena registrácie Distribútora s min. vstupný)m 100-bodovým nákupom 0 EUR (v platnosti od 01. marca 2016)

Zmena dlhodobých motiv. programov BÝVANIE a AUTO

Sponzorský bonus

Rýchly štart

Zvýhodnený vstup

Zmena pravidiel registrácie

 • Zvýhodnený zákazník (ZZ): Má trvalú zľavu 20%. Nakupuje len pre svoju potrebu, nepredáva, nebuduje štruktúru, nemá otvorený systém pripočítavania bodov, nevyužíva možnosti Marketingového plánu, netvorí zisk. Je zákazníkom, nie spolupracovníkom Spoločnosti, nepotvrdzuje Pravidlá spolupráce.
  Ako sa stať Zvýhodneným zákazníkom? Vyplniť registračný formulár v časti Zvýhodnený zákazník, uhradiť Vstupnú sadu v hodnote 5 € spolu s aspoň jedným produktom. Po úhrade získate zákaznícke číslo ID, kartu, Vstupnú sadu informácii – Katalóg, Podmienky zásielkového predaja, informačný MP. Pri prvom nákupe je poštovné zdarma.
 • Distribútor: Je fyzická alebo právnická osoba, schopná samostatných právnych úkonov, registrovaná s cieľom využívať možnosti Marketingového plánu – zvyšovanie zliav, budovanie štruktúry, tvorba príjmov a iných výhod plynúcich zo spolupráce so spoločnosťou.
  Ako sa stať Distribútorom? Vyplniť registračný formulár v časti Distribútor (viď formulár), svojim podpisom akceptovať Pravidlá spolupráce a súčasne jednorazovo nakúpiť produkty v hodnote min. 100 bodov (alebo niektorý zvýhodnený vstupný nákup). Po úhrade získa Distribútor zákaznícke číslo ID, kartu, Štartovaciu sadu – Katalóg, Marketingový plán, Podmienky zásielkového predaja a ďalšie informácie + cestovnú sadu krémov. Pri prvom nákupe je poštovné zdarma.

Kompletné znenie zmien v registrácií
Zvýhodneného zákazníka a Distribútora TU

Ilustračné foto: smartmarketingasia.com

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *