Čo je to Homocysteín?

Odborné štúdie neustále poukazujú na to, že strava hrá významnú úlohu pri znižovaní rizika vzniku ochorení. Poznatky vedcov o vplyve výživy na ochorenia za posledné desaťročie prudko vzrástli. Zloženie stravy má na svedomí aj jeden z najnovších rizikových faktorov mnohých ochorení, ktorým je vysoká hladina homocysteínu.


Čo je homocysteín?

Malá aminokyselina, ktorá patrí medzi základné stavebné látky bielkovín. Vzniká pri metabolizme  z aminokyseliny methionín. Odbúrava sa na cysteín za pomoci vitamínov skupiny B. Tak možno charakterizovať látku homocysteín, ktorú má v krvi každý človek. Keď je jeho hladina príliš vysoká, môže to znamenať, že srdce a cievy sú v ohrození.

2-amino-4-sulfanylbutanová kyselina, C4H9NO2S

Zatiaľ znie slovo homocysteín väčšine ľuďom cudzo, ale možno už čoskoro bude meranie tejto látky podobne obvyklé, ako je to dnes s cholesterolom upchávajúcim cievy. Svet zdravotníkov vníma homocysteín rovnako vážne ako vysoký krvný tlak, cukrovku, fajčenie, vysoký cholesterol alebo ďalšie rizikové faktory, ktoré poškodzujú cievy.

Homocysteín je nezávislý rizikový faktor pre vznik aterosklerózy a jej hlavné prejavy – ischemickú chorobu srdca a náhle cievne mozgové príhody. Taktiež zvyšuje riziko kôrnatenia tepien a to má priamu spojitosť s nedostatočným prekrvením srdca či infarktom.

Zdraví Slováci majú takú istú hodnotu homocysteínu, ako Američania po infarkte.“ prezentoval MUDr. Ján Lietava, CSc. z II. internej kliniky LF UK v Bratislave výsledky štúdie Homocysteín Slovakia z rokov 1999 -2002. Táto štúdia tiež preukázala znížené hodnoty kyseliny listovej, vitamínov B6 a B12, ktoré majú pozitívne účinky na kardiovaskulárne zdravie. Srdcovo-cievne ochorenia sú hlavnou príčinou chorobnosti a úmrtnosti na Slovensku. Podľa štatistík na ne umiera približne 55 % obyvateľov Slovenska. Čo je však ďalej dôležité, vysoké hladiny homocysteínu sa podieľajú aj na vzniku ďalších druhov ochorení, ako napríklad Alzheimerovej choroby a iných demencií, čo je už vedecky dokázané viac rokov.

Prečo si dávať pozor práve na homocysteín?

Pretože jeho hladina v krvi sa niekedy neprimerane zvyšuje a podobne ako cholesterol sa usadzuje v cievach a tkanive.  Znižuje prietok krvi v organizme a keďže dostatočné prekrvenie má v našom tele očisťovaciu funkciu, nedokrvený organizmus sa „zanáša” toxínmi. Telo začína predčasne starnúť a jednotlivé orgánové systémy prestávajú plniť svoju funkciu. Významným upozornením je tiež zmena výrazu tváre s rýchlou tvorbou vrások. Sú to známky deštruktívneho pôsobenia homocysteinu na väzivové vlákna spevňujúce kožu.

Ľudia, ktorí trpeli veľkými zdravotnými problémami sa ich zbavili, až keď sa detoxikovali, alkalizovali a znížili hladinu homocysteinu – Hcy v krvi. Vďaka nim dnes vieme, že bolesti hlavy, rýchla únava a malátnosť, nervozita, depresie, bolesti v krčnej oblasti alebo chrbtici, bolesti kĺbov, šliach a väzov, poruchy spánku, poruchy trávenia, žlčníkové problémy, nadváha, kolísavé zvyšovanie krvného tlaku, vznik kŕčových žíl, hemoroidov a ďalšie príznaky, sú varovným signálom oznamujúcim znečistenie tela toxínmi a zvyšovanie hladiny Hcy.

Závažný je fakt, že okrem citeľných nepríjemností prebiehajú v postihnutom tele ďalšie skryté biochemické procesy práve pod vplyvom zvýšenej hladiny Hcy. Tieto procesy sú prípravou na vážnejšie poškodenie zdravia a môžu ohroziť aj život človeka. Sú to jednak vnútrobunkové zmeny, ktoré vyúsťujú do vzniku nádorového ochorenia, a tiež arteroskleróza tepien končiaca mozgovou príhodou alebo infarktom. Prítomnosť ohrozenia silno naznačuje obezita sústredená v oblasti pásu a bedier. Nie je to  len  estetický defekt, ale ide o prejav dispozície k vážnej poruche metabolizácie Hcy, ktorá býva pre svojho nositeľa často osudová.

Hcy je príčinou aj mnohých príznakov, ako predčasného starnutia kože, zápalových reumatických ochorení kĺbov, predčasných pôrodov a potratov, niektorých vrodených vývojových porúch  nervového systému novorodencov, depresie, demencie vrátane Alzheimerovej, Parkinsonovej choroby a chronického únavového syndrómu.

Hcy objavil už v roku 1932 nositeľ Nobelovej ceny Vincent Du Vigneaud a popísal ju ako toxickú aminokyselinu s obsahom síry. Zdá sa byť proti prírode, že v bunkách neustále vzniká látka, ktorá je vo zvýšenom množstve toxická do takej miery, že dokáže v krátkom čase usmrtiť človeka.

Rozsiahly výskum účinkov Hcy podnietila  až v r. 1968  štúdia prof. Dr. Kilmer McCullyho, patológa z Massachusetts General Hospital a profesora na Harvardskej univerzite. Pri pitve niekoľkých detí, ktoré zasiahla mimoriadne skorá smrť  prekvapivo narazil na závažné aterosklerotické zmeny v ich cievach.  Ateroskleróza bola u nich v takom pokročilom štádiu, aké sa vyskytuje až u starších ľudí postihnutých týmto ochorením. Dr. Mc Cullyho zaujal fakt, že aterosklerotický plát neobsahoval žiadne lipidy.  Zaznamenal v ňom však nadmerne zvýšené hodnoty Hcy. Deti trpeli genetickou poruchou nazývanou homocysteinúria.

Tento poznatok bol pre Dr. Mc Cullyho podnetom na hľadanie súvislostí medzi aterosklerózou a vysokou hladinou Hcy. Bol prvým lekárom, ktorý upozornil na úzke prepojenie medzi zvýšenou koncentráciou Hcy v krvi (hyperhomocysteinémiou –  hyHcy) a infarktom myokardu. Jeho hypotéza vyvolala v odborných kruhoch diskusiu a podnietila výskum príčin zvýšenej hladiny Hcy. Výskumníci zároveň prostredníctvom mnohých klinických a epidemiologických štúdií sledovali prepojenie zvýšenej hodnoty Hcy s poškodzovaním vnútornej výstelky ciev a následným vznikom kardiovaskulárnych ochorení.

Po vyhodnotení rozsiahlych štúdií výskumníci zistili, v čom spočíva jeho toxicita a biochemická agresivita. Je to v jeho porušenej metabolizácii buniek v organizme! Hcy, ktorý prirodzene koluje v krvi, sa v zdravom organizme prostredníctvom enzymatických reakcií rýchle metabolizuje na aminokyseliny methionín a cysteín, aby sa zabránilo jeho hromadeniu v krvnom obehu. Proces premeny na methionín si vyžaduje prítomnosť vitamínov B12 a B9 (kyseliny listovej). Ak tieto vitamíny, ktoré sú dôležité pre správny priebeh enzymatickej reakcie telu chýbajú, toxický Hcy nie je schopný premeniť sa na netoxický methionín. Premena Hcy na cysteín sa zasa môže uskutočniť jedine s pomocou vitamínu B6.  Bez jeho podpory enzymatická reakcia potrebná k premene toxického Hcy na netoxický cysteín neprebehne a v krvi tak narastá koncentrácia toxického Hcy. Hcy je teda pod kontrolou troch vitamínov : B12, B9-kyseliny listovej a B6.


3 fázy vývoja metabolickej poruchy
Skrytá hrozba pre vznik ďalších ochorení

 • 1.fáza

Pri zvýšení konzumácie živočíšnych bielkovín (mäso , mlieko…) a pri nedostatku vitamínov B6, B9 – kyseliny listovej a B12 sa nerozkladá Hcy a hromadí sa v krvi a odtiaľ sa dostáva do buniek. Hcy sa stáva silno toxickou aminokyselinou, ktorá rozvratne pôsobí v tele. To sa dá zistiť len meraním hladiny Hcy v krvnej plazme. Je potrebné zasiahnuť v rámci prevencie už v tejto fáze a zamedziť tak ďalšej deštrukcii organizmu včasným podávaním vitamínového komplexu a bylinných zmesí.

 • 2.fáza

Táto fáza je pred nami skrytá a nedá sa medicínsky dokázať. V organizme a v jeho biochemickom zdraví sa začínajú spúšťať samoničivé procesy, ktoré neskôr vyúsťujú do nám už známych chorôb. Zvýšený Hcy poškodzuje enzýmy, podporuje vznik voľných radikálov, ničí mitochondrie v bunkách, spôsobuje neurotoxicitu, vyvoláva poruchy syntézy proteinov a DNA, poškodzuje a oslabuje imunitu, prekysľuje pH krvi. Včasným odhalením zvýšenej hladiny Hcy a jej znížením sa dá predísť chorobám.

 • 3.fáza

Tu sa už prejavujú konkrétne príznaky chorôb ako napríklad: zvýšenie cholesterolu a krvného tlaku, zvýšenie krvnej zrážanlivosti, zápaly a poškodenie väziva, poškodenie neurónov a vznik depresie a agresivity, poruchy svalov a tkanív, génové mutácie, astma a alergie, autoimunitné ochorenia, vznik a rast nádorov. V tejto fáze sa však jedná už len o dôsledky dlhodobo pripravované v prvej a druhej fáze. Pri liečení a odstraňovaní dôsledkov prepuknutých chorôb je často už neskoro.

Podstata prevencie pri uzdravovaní človeka je včas detoxikovať, alkalizovať, regenerovať  telo a znížiť hladinu toxického Hcy. To sa musí vykonať v čase 1. a 2. fázy, keď ešte príznaky chorôb neprepukli. Súčasná medicína je zameraná na potláčanie dôsledkov nie odstránení príčiny.

Napriek závažností ochorení, ktoré homocysteín spôsobuje, prevencia jeho vysokej hladiny je pomerne jednoduchá – konzumácia vitamínov skupiny B hlavne B6, B12 a kyseliny listovej.


Aká je úloha kyseliny listovej v tele?

Hoci je kyselina listová patriaca do skupiny vitamínov B prakticky prítomná vo všetkých druhoch potravín, predsa častokrát nášmu telu chýba. Pri jej nedostatku v našom organizme vznikajú regulačné zmätky – napríklad aj v udržiavaní vhodnej koncentrácie aminokyseliny homocysteínu.

Ak je homocysteínu v našom tele priveľa, zvyšuje sa riziko infarktu až trojnásobne. Naopak, zvýšený príjem kyseliny listovej dokáže pomerne rýchlo a ľahko znormalizovať v tele homocysteín, a tak, na rozdiel od cholesterolu, pri ktorom to nie je až také jednoduché, odstraňuje riziko infarktu. Hoci sa kyselina listová okrem mäsa nachádza aj vo veľkom množstve zeleniny a ovocí, predsa len sa jej do nášho tela dostáva buď málo, alebo si jej množstvo ničíme alkoholom, antikoncepčnými tabletkami, spasmolytikami, sulfonamidmi, antiepileptikami, antituberkulotikami, ale aj veľkými dávkami vitamínu C. Kyselina listová je citlivá aj na svetlo a tepelné extrémy (dlhé skladovanie v chladničke, tepelná úprava potravín).

 • zohráva dôležitú úlohu pri krvotvorbe či prevencii chorôb srdca
 • nedostatok kyseliny listovej ohrozuje vývoj nenarodeného dieťaťa, predovšetkým v prvých fázach tehotenstva. Pokiaľ by jej bolo málo, hrozí mu napríklad rozštep chrbtice, čeľusti a podnebia.

Nové výskumy naznačili, že kyselina listová chráni tiež pred demenciou a možno aj pred rozvojom Parkinsonovej choroby a pred nádormi. Kyslinu listovú a vitamíny skupiny B obsahujú živočíšne výrobky, najviac pečeň, tá však zároveň obsahuje toxické látky, preto ju mnohí odborníci veľmi neodporúčajú. Veľa kyseliny listovej sa nachádza v obilných klíčkoch, ďalej v brokolici, pomarančoch, špenáte, šošovici, fazuli a bôbe. O niečo menej jej nájdeme v listovej zelenine, karfiole, paradajkach či v šampiňónoch.

Koľko je kde kyseliny listovej

Odporúčaná denná dávka je 200 mikrogramov.

 • Mäso 10 – 120 µg/kg
 • Bravčová pečeň 1300 – 2300 µg/kg
 • Ryby 100 – 140 µg/kg
 • Vajcia 50 – 800 µg/kg
 • Múka pšeničná 600 – 1500 µg/kg
 • Strukoviny 550 – 1600 µg/kg
 • Kapusta 150 – 450 µg/kg
 • Špenát 500 – 2000 µg/kg
 • Zemiaky 80 – 200 µg/kg
 • Citrusové ovocie 50 – 400 µg/kg
 • Banány okolo 300 µg/kg
 • Orechy okolo 700 µg/kg

Čo zvyšuje hladinu škodlivého homocysteínu?

 •     fajčenie – krv fajčiarov obsahuje veľmi nízky obsah vitamínu B 12 a kyseliny listovej
 •    uUžívanie hormonálnej antikoncepcie
 •     život vo veľkých mestách
 •     dedičné predpoklady
 •     strava s nízkym obsahom kyseliny listovej a vitamínu B6, B12

Homocysteín

Za nerizikovú sa považuje hodnota do 12 mikromolov v litri krvi (najnovšie sa hovorí o hranici 10 mikromolov). Podľa výskumov Dr. Erbena je optimálna hranica do 7 mikromolov/l, zvýšené sú hodnoty 15 – 30 mikromolov/l, vysoko rizikové 31 – 100 a ťažkou hodnotou je vyše 100 mikromolov/l.


Ako vie Dr. Nona pomôcť?

Spoločnosť Dr. Nona odporúča vyčistiť organizmus základným detoxikačným receptom. Zbaviť ho nánosov a ťažkých kovov pomocou bylinných výťažkov, ktoré spolu s Archeabaktériou dokážu reštrukturalizovať poškodenú DNA.

O  alkalizáciu a zníženie hladiny Homocysteínu sa postará tzv. bunková výživa s obsahom vitamínov hlavne B6, B12 a kyselinou listovou. Dôležitou podmienkou je úprava stravy, pitný režim relax a kvalitný spánok.

Základný detoxikačný recept:

 • Ravseen (podľa váhy) 2-0-2 do 70kg, 3-0-3 nad 70 kg, 4-0-4 100kg a viac, VIAC TU
 • Reumoseen 1-1-1 mesiac potom 1-1-0, VIAC TU
 • Gonseen (prevenčný recept vystriedať 2 x týždeňne za akútny recept kedy sa sáčok čaju lúhuje až 20 minút), VIAC TU
 • po mesiaci pridať prípravok Cleanseen 0-0-2 (a dávky Ravseenu presunúť 2-2-0 do 70 kg (na ráno a obed), VIAC TU

Bunková výživa:

 • Chocoseen 1 sáčok na 1,5 dcl teplej vody hneď ráno na lačno, VIAC TU
 • Dakseen 1 tyčinka počas dňa zapiť 0,5l vody (množstvo vody je veľmi dôlžité), VIAC TU
 • Soupseen 1 sáčok na 1,5 dcl teplej vody vypiť večer pred spaním, VIAC TU
 • Goldseen 1-0-1 vždy po jedle, VIAC TU

Tento program je nastavený na 3 mesiace.

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *