Seminár Dr. Nona v Starej Lesnej

Počas víkendu 12. – 13. októbra 2013 sa v malebnom prostredí Starej Lesnej, dedinke obkolesenej štítmi Vysokých Tatier, uskutočnil vzdelávací seminár Dr. Nona štruktúry Ruby Directora Slavomíra Sekelského. Zišla sa na ňom takmer stovka nezávislých distribútorov Dr. Nona z celého Slovenska a Čiech, ktorí po dvoch dňoch odchádzali domov obohatení o množstvo nových poznatkov z oblasti zdravia, práce s produkciou Dr. Nona a podnikania v referenčnom marketingu.

Ako to už na takýchto seminároch býva tradične zvykom, snúbi sa v nich krása prírody a láska k vlastnému zdraviu. Zamerané sú najmä na budovanie vzájomných vzťahov a formovanie priateľských stretnutí. Ich hlavným prínosom je však predovšetkým nadobúdanie nových poznatkov a informácií počas prednášok a získavanie podpory zo strany sponzorov.

Všetky prednášky vedú skúsení lídri Dr. Nona s dlhoročnou praxou a bohatými osobnými skúsenosťami. Seminár vznikol pod hlavičkou Ruby Directora Slavomíra Sekelského a intenzívnej pomoci Group Directorky Júlie Šoltésovej. Hosťujúcim rečníkom víkendu bol Gold Director a Senátor Jozef Fila.

Po dni plnom školení nepadlo určite nič lepšie ako večer strávený v kruhu priateľov plný zábavy a tanca.

Už tradične tiež býva zvykom vyzdvihnúť najlepších a najaktívnejších spolupracovníkov za ich doterajšie výkony. Medzi tých patrili v hodnotení organizátora seminára Slavomíra Sekelského títo lídri:

  • Dana Balážová (za dosahovanie stabilne vysokých výsledkov, ako spoluškoliteľka seminára, ako člen Rady lídrov Dr. Nona)
  • Kveta Predmerská (za dosahovanie vynikajúcich výsledkov, za dosiahnutie statusu Leader Director, ako spoluškoliteľka)
  • Júlia Šoltésová (za to, že bola 4x prednášať v Belgicku, za dosahovanie výsledkov, ako člen Rady riaditeľov Dr. Nona, ako spoluorganizátor celého seminára, ako spoluškoliteľka)
  • Agáta a Jozef Hajdukoví (rozbiehajú sieť v Belgicku, kde Jozef pracuje)
  • Ludo Hendrickx (ako prvý riaditeľ z Belgicka, kde to s nadšením šíri a prečítal tiež poďakovanie firme a Júlii Šoltésovej a manželom Hajdukovým)
  • Gabriela a Anton Kunecoví (za spoluprácu, ako členovia Rady riaditeľov Dr. Nona a za pomoc počas priebehu seminára)
  • Mária Puchmelterová (za spoluprácu a pomoc počas priebehu seminára)
  • Jozef Fila (za výbornú spoluprácu a podporu a ako spoluškoliteľ)

Poďakovanie:

Poďakovanie patrí Slavomírovi Sekelskému a Júlii Šoltésovej za celkovú organizáciu a záštitu celého víkendového semináru. Ďalej patrí vďaka manželom Kunecovým za pomoc pri predaji materiálov počas seminára, Márii Puchmelterovej za pomoc pri predaji kníh počas seminára a predovšetkým spoluškoliteľom seminára – Dane Balážovej, Kvete Predmerskej, Jozefovi Filovi, Júlii Šoltésovej a Slavomírovi Sekelskému

Za fotografie ďakujeme Directorke Zlatici Rybárovej a Agáte Hajdukovej, Group Directorke Júlii Šoltésovej a Gold Directorovi Jozefovi Filovi. Ďalšie vaše skúsenosti a podnety na články nám zasielajte na admin@zdravyanezavisly.sk.

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *