Marketing Dr. Nona

Každý človek má svoje tajné priania a túžby, ktoré ho motivujú v jeho činnosti a inšpirujú k práci. Ideálna je taká práca, kde môžete realizovať svoje vlastné plány a sny, nie niekoho iného. Nie je preto potrebné byť veľkým podnikateľom alebo expertom vo všemožných oblastiach. Nie je tu nijaké riziko strát, pretože marketingová príručka vám krok za krokom ukáže, ako využiť všetky možnosti a výhody spolupráce so spoločnosťou Dr. Nona. Ponúkame Vám konkrétny premyslený plán činnosti, ktorý Vám umožní dosiahnuť finančnú stabilitu a osobnú spokojnosť. Držíme v rukách jedinečný produkt, dodávajúci energiu a vitalitu, ktoré sú potrebné na realizáciu vašich vytýčených cieľov. Pridajte sa k nám a využite možnosti tohto jedinečného marketingového systému, ktorý už úspešne využívajú tisíce ľudí po celom svete!

Marketingový plán a akcie spoločnosti Dr. Nona

Marketingový plán spoločnosti Dr. Nona International Ltd. obsahuje podrobný rozpis možností spolupráce, systému zliav, odmien a pravidiel pre podnikanie v referenčnom multilevel marketingu. Nájdete v ňom tiež platné dlhodobé motivačné akcie a programy. Zalistovať si v ňom môžete jednoducho kliknutím na obrázok.


Vylepšenie marketingového plánu od 01/2016

Od 01. januára 2016 priniesla spoločnosť Dr. Nona vo svojom marketingovom pláne viacero zmien a vylepšení! Týkajú sa vyplácania odmien a bonusov, spôsobu registrácie, zavedenia nových akcií a motivačných programov. Základné zmeny sú:

 • zrušenie predlžovacieho ročného poplatku registrácie v počítačovej databáze
 • do platnosti prichádza Sponzorský bonus
 • do platnosti prichádza Registračný bonus pre Rýchly štart nových distribútorov
 • do platnosti prichádza Registračný bonus pre Zvýhodnený vstup nových
 • cena registrácie Zvýhodneného zákazníka 5 EUR (v platnosti od 01. marca 2016)
 • cena registrácie Distribútora s min. vstupným 100-bodovým nákupom 0 EUR (v platnosti od 01. marca 2016)
 

Zmena dlhodobých motivačných programov BÝVANIE a AUTO


Sponzorský bonus


Rýchly štart


Zvýhodnený vstup


Možnosti základnej registrácie na jeden z dvoch postov:

 • Zvýhodnený zákazník (ZZ): Má trvalú zľavu 20%. Nakupuje len pre svoju potrebu, nepredáva, nebuduje štruktúru, nemá otvorený systém pripočítavania bodov, nevyužíva možnosti Marketingového plánu, netvorí zisk. Je zákazníkom, nie spolupracovníkom Spoločnosti, nepotvrdzuje Pravidlá spolupráce.
  Ako sa stať Zvýhodneným zákazníkom? Vyplniť registračný formulár v časti Zvýhodnený zákazník, uhradiť Vstupnú sadu v hodnote 5 € spolu s aspoň jedným produktom. Po úhrade získate zákaznícke číslo ID, kartu, Vstupnú sadu informácii – Katalóg, Podmienky zásielkového predaja, informačný MP. Pri prvom nákupe je poštovné zdarma.
 • Distribútor: Je fyzická alebo právnická osoba, schopná samostatných právnych úkonov, registrovaná s cieľom využívať možnosti Marketingového plánu – zvyšovanie zliav, budovanie štruktúry, tvorba príjmov a iných výhod plynúcich zo spolupráce so spoločnosťou.
  Ako sa stať Distribútorom? Vyplniť registračný formulár v časti Distribútor (viď formulár), svojim podpisom akceptovať Pravidlá spolupráce a súčasne jednorazovo nakúpiť produkty v hodnote min. 100 bodov (alebo niektorý zvýhodnený vstupný nákup). Po úhrade získa Distribútor zákaznícke číslo ID, kartu, Štartovaciu sadu – Katalóg, Marketingový plán, Podmienky zásielkového predaja a ďalšie informácie + cestovnú sadu krémov. Pri prvom nákupe je poštovné zdarma.