Prednášky

Počas letných mesiacov máme prednáškové voľno. Vidíme sa opäť v septembri.